HISTORIA

Bakgrund BK Vargen & BK 1925

År 2005 inledde de två Karlstadsklubbarna ett samarbete med fokus på att säkra den framtida återväxten inom boxningssporten i Karlstad. Traditionellt är Karlstad en tämligen stark boxningsstad som under åren fostrat en lång rad framgångsrika boxare.

BK 1925 är den äldsta klubben som under många år bedrivit verksamhet i Idrottshuset. Bland föreningens mest namnkunniga boxare under de senaste 20 åren kan nämnas senior- och mästerskapsboxare som Bertil Österberg, Adam Thomsson, Michael Lindblad och Anders Holmberg och bland juniorboxarna Andreas Karlsson, Jimmy Halvarsson m fl. Stora framgångar nåddes också på damsidan med Anna Ingman.

BK Vargen bildades år 1991 av Kjell Lundström och Anders Holmberg och hann under nittiotalet med en lång rad framstående placeringar i mästerskapssammanhang. Pelle Holmberg, Fredrik Holm, Joakim Strömberg och Anders Holmberg tillsammans med Malin Persson dominerade på matchboxningssidan.

För närvarande råder stor uppslutning kring boxningen i Karlstad. En lång rad motionärer deltar på klubbens träningar och flera nya lovande boxare matchas nu fram mot nya segrar i den fyrkantiga ringen.

/Styrelsen