MEDLEM

Medlemskap i BK 1925

Alla boxningsintresserade är välkomna till träningslokalen i Idrottshuset i Karlstad.

Träningen hålls i gemensamma grupper där såväl flickor som pojkar kan deltaga.

Någon åldersgräns föreligger icke men uppnådda 13 år och uppåt anses såsom en rimlig ålder för träning i klubben.

För att anses såsom fullvärdig medlem så skall medlemsavgift ha erlagts till föreningens Plusgirokonto.

I träningslokalen så skall full uppmärksamhet ägnas åt tränarnas instruktioner.

Man har rätt att prova 2 gånger, därefter ska medlemsavgiften betalas in omgående !

-Medlemsavgift erläggs halvårsvis och uppgår till 750 kr/termin för dig över 15 år. Är du yngre än 15 år betalar du 500 kr/termin.

Du kan också betala 40 kr/träningstillfälle

-Medlemsavgiften insättes på Plusgirokonto: 6309123-5, eller betalas kontant i träningslokalen.

-Stödmedlem inbetalar 500 kr/kalenderår

/Styrelsen